Διεθνής Ημέρα Μουσείων

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΙΟΥ 2015

Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων, σύμφωνα με τη διατύπωση του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), αποτελεί ευκαιρία δήλωσης της «…σημασίας των μουσείων στην ανάπτυξη της κοινωνίας…». Η αρχή αυτή υφίσταται και στους ιδρυτικούς όρους της Εταιρείας Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου.

Η νεοσύστατη Εταιρεία Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου χαιρετίζει τη φετινή Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Με την ανακάλυψή του στα τέλη του 19ου αιώνα, ο αρχαίος Θέρμος, με την ειδική βαρύνουσα αρχαιολογική σημασία του, άφησε ανεξίτηλα το ίχνος του και στη σύγχρονη πολιτική ζωή, μέσα από τις αρχές του θεσμού της Αιτωλικής Συμπολιτείας.

Το Μουσείο Θέρμου ιδρύθηκε έχοντας ως βασικό σκοπό τη διαφύλαξη των μαρτύρων του αρχαίου παρελθόντος, δηλαδή των κινητών ευρημάτων που προέρχονται από τον αρχαιολογικό χώρο του Θέρμου. Ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο Θέρμου, αυτό το τελευταίο ως συνέχεια του πέτρινου μικρού μουσείου, που βρισκόταν και παραμένει μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, είναι άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους και αποτελούν το ένα τη συνέχεια και συμπλήρωση του άλλου.

Η Εταιρεία Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου ιδρύθηκε για να πλαισιώσει τη λειτουργία του Μουσείου Θέρμου και να σταθεί αρωγός στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία τόσο του Μουσείου όσο και του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει αποτελεσματικότερα με την απαραίτητη συνέργεια όλων μας.

Ο αρχαίος Θέρμος υπήρξε σημαντικό κέντρο της ελληνικής αρχαιότητας. Το Μουσείο και ο αρχαιολογικός χώρος Θέρμου εντάσσονται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά των λαών. Οι πολίτες του Θέρμου αλλά και όλοι, από κοινού, καλούμαστε να στηρίξουμε και το Μουσείο, αλλά και τον αρχαιολογικό χώρο Θέρμου, δείχνοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον και την αγάπη μας για τον
πολιτισμό και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Θέρμο, 17 Μαΐου 2015