ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΥ