Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Δ.Σ. της εταιρείας “ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΥ” όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 26ης Αυγούστου 2021

  • Χριστόπουλος Γεώργιος – Πρόεδρος
  • Παπανικολάου Γεώργιος- Αντιπρόεδρος
  • Ντρέλλια Δήμητρα- Γενικός Γραμματέας
  • Ξύστρα Ελευθερία- Ταμίας
  • Στάμου Σοφία Κοσμήτορας
  • Παπαστεργίου Νικόλαος – Μέλος
  • Βικάτου Ολυμπία – Μέλος ex officio