Μουσείο Θέρμου

Το Μουσείο Θέρμου

Κύριο μέλημα της  Εταιρείας είναι  να σταθεί αρωγός στο νέο Μουσείο, καθώς και στον αρχαιολογικό χώρο του Κοινού των Αιτωλών.

Οι σκοποί της Εταιρείας:

  • η ηθική και υλική ενίσχυση του Μουσείου και του Αρχαιολογικού χώρου Θέρμου
  • η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μακραίωνης ιστορίας του Θέρμου και της ευρύτερης περιοχής, με διαχρονική και ανθρώπινη παρουσία και δράση από τους προϊστορικούς ήδη χρόνους·
  • η συστηματική και συνεχής καλλιέργεια αρχαιόφιλου πνεύματος και ενδιαφέροντος για τις αρχαιότητες και την προστασία τους·
  • η καλλιέργεια και η ανάπτυξη πνεύματος εθελοντισμού, μέσα από δράσεις συνάδουσες με το πνεύμα της Εταιρείας.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η  Εταιρεία στοχεύει, μεταξύ άλλων:

  • στην αναβίωση του αρχαίου αιτωλικού θεσμού των «ΘΕΡΜΙΚΩΝ», με διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
  • στην προοπτική ίδρυσης βιβλιοθήκης Αιτωλικών Σπουδών και Κέντρου Μελετών Αρχαίου Θέρμου.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι συμπολίτες μας, όπως και οι λάτρεις εν γένει του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, θα αγκαλιάσουν και θα στηρίξουν τόσο το Νέο Μουσείο, όσο και τον σημαντικό αρχαιολογικό χώρο του Θέρμου, του Κέντρου της Αιτωλικής Συμπολιτείας.

Ξεκινήσαμε και προχωράμε με αισιοδοξία, για να υποστηρίξουμε την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και τον τόπο μας!