Οικονομικά Μελών

Με σκοπό την απόλυτη διαφάνεια αναφορικά με τις εισφορές και συνδρομές των Μελών μας, παρατίθενται παρακάτω τα εν λόγω στοιχεία, κατ’ έτος, τα οποία θα επικαιροποιούνται ανά μήνα περίπου, εφόσον υπάρχουν τροποποιήσεις. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε την ορθότητα των στοιχείων που σας αφορούν.