ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΣΚΟΡΠΙΩΝΑ – «Η ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΤΩΝ ΕΚ ΘΕΡΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ»

anaskafi-klp-069

«`΄Αλσει ‘ενί χρυσέωι σε βοαδρομέοντα συν ‘ίππωι,
(Φ)ωκίσι, Τείθρωνος κτείνεν υπό στεφάναις
δυσμενέων κρυφθείς `άφατος λόχος, `άξια πάτρας,
`άξια δ’ Οίνειδάν μησάμενον προγόνων΄
μναμόσυνον δε πατήρ μορφάς σέθεν ε`ίσατο
τόνδε χαλκόν `Απόλλωνος πάρ τριπόδεσσι Δράκων,
‘ός σε και `εμ φθιμένοισιν `εόντ’ είς φένγος `ανάξει,
Σκορπίων΄ ως αγαθών ούκ `απόλωλε `αρετά».

Και σε ελεύθερη απόδοση, από τον κ. Γιάννη Καρύτσα:

«Σκορπίων, παιδί μου, έκανες έργα άξια της πατρίδας
και ισάξια με εκείνα των προγόνων μας Οινειδών,
τότε που αρματοδρομώντας με τ’ άλογό σου μέσα
στο ιερό άλσος (για να βοηθήσεις στη μάχη)
σε σκότωσαν οι αμέτρητοι εχθροί που ενέδρευαν
κάτω από τους βράχους του Τείθρωνα στη Φωκίδα.
O πατέρας σου ο Δράκων, στη μνήμη της μορφής σου, έστησε
κοντά στους τρίποδες του Απόλλωνα
τούτο τον χάλκινο ανδριάντα, ο οποίος, αν και βρίσκεσαι
ανάμεσα στον κόσμο των νεκρών, θα σε φέρνει
στο φως επάνω, γιατί ποτέ δεν χάνεται
των αγαθών ανδρών η αρετή».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Οι Δελφοί από το 292 π.Χ. είχαν τεθεί υπό την προστασία των Αιτωλών.

Το 279 π.Χ. 65.000 Γαλάτες πολεμιστές υπό τον Βρέννον, ήλθαν να λεηλατήσουν το Ιερό των Δελφών, και όχι μόνον.

Εκεί ο Αιτωλός Σκορπίων, νέος, ρωμαλέος και γενναίος ιππέας σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος το Ιερό του Απόλλωνος των Δελφών.

Στη μνήμη του, ο πατέρας του Δράκων έστησε χάλκινο ανδριάντα στο Ιερό του Απόλλωνα στο Θέρμο.

Το επίγραμμα χαραγμένο στο βάθρο του ανδριάντα, σώθηκε από την καταστροφική μανία του Φιλίππου του Ε΄, βρίσκεται στο Μουσείο του Θέρμου. Κατά τον αρχαιολόγο καθ. Κων. Ρωμαίο που έκανε την ανασκαφή κατά τα έτη 1911 έως 1931, είπε ότι «είναι η καλλίστη των εκ Θέρμου επιγραφών».