Ανασκαφή Θέρμου 2016

(καθ. Ιω. Παπαποστόλου και κα Μ. Γάτση)

Η νέα ανασκαφή χρηματοδοτήθηκε με πρωτοβουλία της Εταιρείας Φίλων Μουσείου & Αρχ/κού Χώρου Θέρμου. Ανέδειξε τις 2 μεγαλοπρεπέστατες και εντυπωσιακές πέτρινες κλίμακες ανοίγματος 4,80 μ και 7,60 μ με 7 και 10 σκαλιά αντίστοιχα. Αποκαλύφθηκαν σε μικρής έκτασης ανασκαφή και 2 πήλινες ζωγραφιστές πλάκες από την ανωδομή της ανατολικής στοάς, καθώς και πλήθος οστράκων αγγείων.

Αρνητικό, κατά τη γνώμη μας, η κάλυψη των κλιμάκων με λαμαρίνες για λόγους ασφαλείας. Λύση υπήρχε.

Η «Εταιρεία μας» ξεκίνησε από τώρα για την εξεύρεση χορηγών, ώστε η ανασκαφή 2017 να είναι μεγαλύτερης διάρκειας με σημαντικές αποκαλύψεις!

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: www.filoimouseiouthermou.gr, όπου θα βρείτε σχετικό link (στην πάνω αριστερή πλευρά) που οδηγεί στην διαδικτυακή μας καμπάνια στο www.generosity.com. Κάθε ευρώ που θα κατατίθεται (μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας) θα πηγαίνει αποκλειστικά για την ΑΝΑΣΚΑΦΗ.

Εναλλακτικά: «Εταιρεία Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου»

Αριθ. Λογαριασμού Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος: 604/001067-73,

ΙΒΑΝ: GR 1601106040000060400106773 με τη σημείωση: «Για την Ανασκαφή».

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων…

Θέρμο 1-9-2016