ΞΕΝΑΓΗΣΗ των μαθητών του Λυκείου Θέρμου, στον αρχαιολογικό χώρο

ΞΕΝΑΓΗΣΗ των μαθητών του Λυκείου Θέρμου, στον αρχαιολογικό χώρο, από τον Πρόεδρο της Εταιρείας Φίλων Μουσείου και Αρχ/κού Χώρου Θέρμου Αντώνη Βασιλόπουλο.