Υπενθύμιση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η Εταιρεία Φίλοι Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου:

Καλεί τα Μέλη της σε Γεν. Συνέλευση την ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018, στις 10,30΄π.μ. στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Θέρμου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Πεπραγμένα Δ.Σ.
2. Αρχαιρεσίες

Το ΔΣ της Εταιρείας Φίλων Μουσείου & Αρχ/κού Χώρου Θέρμου