ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΤΩΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Υποχρέωση από το άρθρο 3 του Καταστατικού μας η λειτουργία τους.

Ήδη έχουμε συγκεντρώσει, σημαντικό αριθμό εκδόσεων από αξιόλογους επιστήμονες που ευγενικά μας προσέφεραν τα έργα τους, καθώς και αρκετές υποσχέσεις.

Ελπίζουμε και παρακαλούμε για τον εμπλουτισμό της από φίλους του Θέρμου και του Πολιτισμού.

Με τον πολιτισμό και τους θεσμούς που η Αιτωλική Συμπολιτεία έχει αναδείξει και εφαρμόσει και που σήμερα όλα τα πολιτισμένα κράτη εφαρμόζουν, το Θέρμο πρέπει να καταστεί Πανελλήνιο Κέντρο Πολιτισμού. Αρκεί να βρεθούν άτομα με οράματα και να το στηρίξουν οι αγαπώντες τον τόπο και τον Πολιτισμό. Είμαστε σίγουροι ότι ο Δήμος Θέρμου θα είναι πρωτεργάτης, αφού το Πολιτιστικό Κέντρο Μελετών Αρχαίου Θέρμου, θα είναι και δικό του κτήμα.

Μελετητές, επιστήμονες και φοιτητές έχουν δείξει ενδιαφέρον για το Κέντρο. Όμως μέχρι στιγμής είμαστε άστεγοι, ελπίζοντας σύντομα να βρεθεί ανάλογη στέγη.

Εταιρεία Φίλων Μουσείου &
Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου