Το τηλέφωνο επικοινωνίας του Νέου Μουσείου Θέρμου

Πληροφορούμε τους φίλους και τους επισκέπτες ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Μουσείου και του Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου είναι:

Νέο Μουσείο: 26440 23336

Αρχαιολογικός Χώρος: 26440 22131