Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται όλα τα Μέλη της Εταιρείας Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη στις 5,30΄ το απόγευμα, στο Θέρμο, στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Η Γεν. Συνέλευση συγκαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 8 του Καταστατικού.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, στις 5,30΄το απόγευμα, στην αίθουσα του Δημαρχείου Θέρμου, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων Μελών (Άρθρο 8 παρ. 5).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Πεπραγμένα Δ.Σ. έτους 2017 και Προγραμματισμός δραστηριοτήτων.
  2. Οικονομικός απολογισμός έτους 2017.
  3. Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων Δ.Σ. και Ε.Ε. έτους 2017.

Το ΔΣ της Εταιρείας
Φίλων Μουσείου
& Αρχ/κού Χώρου Θέρμου