ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ

Αργυρα ΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Στέγη εκκλησίας 008

Ευχάριστη  έκπληξη για το Μουσείο Θέρμου! Σε προθήκη του βλέπουμε 10 αρχαία αργυρά νομίσματα του 6ου, 5ου και 4ου π.Χ. αιώνα και δίπλα «Δωρεά Αλέξη Δημητρίου εις μνήμην….». Εκεί εκτίθενται και εκεί το όνομα του καλού συμπατριώτη μας από το Πετροχώρι, του Πολιτικού Μηχανικού Αλέξη Δημητρίου, θα μένει για πάντα. Ο ίδιος αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και τον ευχαριστούμε συγχαίροντάς τον!!!

Με την ευκαιρία κάνουμε έκκληση σε κάθε συμπατριώτη μας που εντοπίζει κάτι τι το αρχαίο, τείχος, αντικείμενο κλπ, να το αναφέρει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, όπως οφείλει.

Αν πρόκειται για αρχαίο αντικείμενο πρέπει να το παραδώσει και ειδικοί της αρχαιολογικής Υπηρεσίας θα  εκτιμήσουν την αξία του και θα λάβει το ανάλογο χρηματικό ποσό.

Η παράνομη, αδήλωτη, κατοχή αρχαίου αντικειμένου τιμωρείται από το νόμο.

Εταιρεία Φίλων Μουσείου
& Αρχ/κού Χώρου Θέρμου

Θέρμο 07-08-2016