ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΩΝ: Εκδόθηκαν και διατίθενται δωρεάν

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΩΝ: Εκδόθηκαν και διατίθενται δωρεάν.

Θέρμο: τηλ. 6979779341 Φ. Αγγελόπουλος και Αθήνα: 6972868633 Α. Βασιλόπουλος.

Παρακαλούμε τα μέλη μας να τακτοποιήσουν τις συνδρομές τους, για την παραλαβή της ΚΑΡΤΑΣ. Ευχαριστούμε!

Η προβολή του Μουσείου, η ενίσχυση της Ανασκαφής και λοιπές δράσεις μας, στηρίζονται κυρίως στις συνδρομές των μελών μας.