Καλή Σχολική χρονιά!

img_1355

Η νέα Σχολική χρονιά να ταξιδέψει την όμορφη νεολαία μας στα απέραντα και συναρπαστικά μέρη της γνώσης, της μάθησης και της ευτυχίας!

Οι άξιοι δάσκαλοι και οι γονείς ας οδηγήσουν αυτό το καράβι της γνώσης σε σωστό προορισμό!

Καλή Σχολική χρονιά!

Εταιρεία Φίλων Μουσείου και
Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου