Το ημερολόγιο των δωρεάν επισκέψεων στα μουσεία όλης της Ελλάδας

Ημέρες Ελευθέρας Εισόδου

6 Μαρτίου – Μνήμη Μελίνας Μερκούρη
18 Απριλίου – Διεθνής Ημέρα Μνημείων
18 Μαΐου – Διεθνής Ημέρα Μουσείων
5 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Άλλες ημερομηνίες

– Το τελευταίο Σαββ/κο Σεπτεμβρίου κάθε έτους (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς)
– Οι Κυριακές κατά το διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου
– Οι επίσημες αργίες
– Η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, πλην των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου (όταν η πρώτη Κυριακή είναι αργία, ως ημέρα εισόδου καθορίζεται η δεύτερη Κυριακή)
– 27 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα Τουρισμού

Πηγή: www.doctv.gr