Έσοδα – Εξοδα Ανασκαφής Θέρμου 2016

Έσοδα από χορηγίες για την Ανασκαφή μέχρι την 29 Αυγ 2016

 • Βασιλόπουλος Αντώνης & Ανώνυμος 2.020 €
 • Paper Solution A.E. 1.000 €
 • Λόης Γιώργος 1.000 €
 • Εταιρεία Φίλων Μουσείου Θέρμου 500 €
 • Εμπορικός Σύλλογος Θέρμου 500 €
 • Καλπογιαννάκης Μάκης 500 €
 • Ευθυμίου Έλενα 200 €
 • Μιχαλόπουλος Γεώργιος 15 €
 • Γαϊτάνη Δήμητρα 50 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5.785 €

 • Έξοδα Ανασκαφής 2016
 • Αμοιβή εργατών (περιλαμβανομένου των εισφορών ΙΚΑ ) 4.773,06 €
 • Προμήθεια εργαλείων ανασκαφής 62,00 €
 • Κάλυψη οφειλών ανασκαφής 2015 σε εργάτες, σχεδιάστρια δακτυλογράφο και φωτογράφο 730,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5.565,06 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 2017 219,94 €

Σημ. 1. Στα έσοδα δεν περιλαμβάνονται οι καταθέσεις στο Διαδίκτυο (Donate).

Θα ανακοινωθούν έως το τέλος του έτους.