Έσοδα χορηγιών Ανασκαφής μέχρι την 30 Αυγ 2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ & ΑΡΧ/ΚΟΙ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΘΕΡΜΟΥ – OIKONOMIΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έσοδα χορηγιών Ανασκαφής  μέχρι την 30 Αυγ 2016

 • Βασιλόπουλος Αντώνης & Ανώνυμος 2020 €
 • Paper Solution E. 1000 €
 • Λόης Γιώργος 1000 €
 • Εταιρεία Φίλων Μουσείου Θέρμου 500 €
 • Εμπορικός Σύλλογος Θέρμου 500 €
 • Καλπογιαννάκης Μάκης 500 €
 • Ευθυμίου Έλενα 200 €
 • Μιχαλόπουλος Γεώργιος 15 €
 • Γαϊτάνη Δήμητρα 50 €
 • Kαρακόϊδας Κωνσταντίνος 50 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5.835 €

Έξοδα Ανασκαφής 2016

 • Αμοιβή εργατών (περιλαμβανομένου των εισφορών ΙΚΑ ) 4.773,06 €
 • Προμήθεια εργαλείων ανασκαφής 62,00 €
 • Κάλυψη οφειλών ανασκαφής 2015 σε εργάτες, σχεδιάστρια δακτυλογράφο και φωτογράφο 730,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5.565,06 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 2017 – 269,94 €

Σημ.  1.  Στα έσοδα δεν περιλαμβάνονται οι καταθέσεις στο Διαδίκτυο (Donate).

Θα ανακοινωθούν έως το τέλος του έτους.  

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ!