Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η Εταιρεία Φίλοι Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου καλεί τα Μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Αυγούστου 2018, ημέρα Κυριακή στις 10,30΄ το πρωί, στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Θέρμου

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018, ημέρα Κυριακή στις 10,30΄π.μ. στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Θέρμου, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων Μελών (Άρθρο 8 παρ. 5).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Πεπραγμένα Δ.Σ. έτους 2017 και Προγραμματισμός δραστηριοτήτων.
2. Οικονομικός απολογισμός έτους 2017.
3. Έγκριση απολογισμού και απαλλαγή πεπραγμένων Δ.Σ. και Ε.Ε. έτους 2017.
4. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η Γεν. Συνέλευση συγκαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 8 του Καταστατικού και για τις αρχαιρεσίες θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες του άρθρου 9 παρ. 2 και 3 καθώς και του άρθρου 10 παρ. 3. Oι υποψηφιότητες για το ΔΣ και την Ε.Ε. πρέπει να δηλωθούν μέχρι την 03-08-2018.

Το ΔΣ της
Εταιρείας Φίλων Μουσείου
& Αρχ/κού Χώρου Θέρμου