Ευτυχισμένο το 2018!

Ευτυχισμένο, Ειρηνικό και Δημιουργικό το 2018!

Για το Μουσείο μας μια ακόμη Καλύτερη Χρονιά!

& η Ανασκαφή στον Αρχαιολογικό Χώρο του Θέρμου να μας αποκαλύψει κάτι από τα σημαντικά, που η Αιτωλική Γη κρύβει στα σπλάχνα της!

Εταιρεία Φίλων Μουσείου & Αρχ/κού Χώρου Θέρμου