ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Ύστερα από τηλεφωνήματα και παρατηρήσεις Μελών και φίλων μας, διευκρινίζουμε ότι η Εταιρεία Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου:

1. Είναι Σωματείο απολύτως ανεξάρτητο από πολιτικά κόμματα, οργανώσεις αυτών και παρατάξεις (άρθρο 4 του Καταστατικού. Βλ. τον ιστότοπό μας: www.filoimouseiouthermou.gr)

2. Το Σωματείο είναι αποκλειστικά και μόνον κοινωφελές. Σκοπός του είναι, μεταξύ των άλλων, να είναι αρωγό στο Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο του Θέρμου. Αυτό πράττει και αυτό θα συνεχίσει να πράττει, πάντα με πλήρη διαφάνεια. Ενισχύσαμε πολλαπλά το Μουσείο Θέρμου, προβάλαμε και συμβάλαμε στην επιτυχία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και ξεναγήσεων, οργανώσαμε με επιτυχία Ημερίδες με καθηγητές Πανεπιστημίου και άλλες προσωπικότητες, καθώς και πολλές ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ακόμη οργανώσαμε και χρηματοδοτήσαμε το 2016, την ανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο του Θέρμου με σημαντικότατα ευρήματα. Στόχος μας ήταν και είναι να προβάλλουμε το υπέροχο Μουσείο μας, τον αρχαιολογικό του χώρο και όχι εαυτούς.

3. Η «Εταιρεία Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου» δεν πρέπει να συγχέεται με το «Σύλλογο των Φίλων του Μουσείου ορεινής Τριχωνίδας». Δεν έχει δε καμία σχέση με τον ανωτέρω Σύλλογο και δεν μπορεί να έχει, μιάς και δεν γνωρίζει ποιό και πού είναι αυτό το Μουσείο (δεν το βρήκαμε πουθενά καταγεγραμμένο), ποιοί οι σκοποί του, το Καταστατικό του και οι στόχοι του.

Αυτά προς αποφυγήν οιωνδήποτε συγχύσεων και παρεξηγήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Εταιρείας Φίλων Μουσείου και
Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου

Θέρμο 23 Σεπτεμβρίου 2017