ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΡΜΟΥ

excavation

Στις 10 Αυγούστου ο καθ. κ. Παπαποστόλου αρχίζει ξανά την ανασκαφή.

Στόχος είναι να αποκαλυφθεί που οδηγούν τα 2  μνημειώδη πέτρινα κλιμακοστάσια σε Ναό; σε ΘΕΑΤΡΟ;;

Η ανασκαφή αρχίζει με τη χρηματοδότηση από τον Πρόεδρο της «Εταιρείας μας» και από ένα ακόμη πρόσωπο.

Η ευαισθησία και ανταπόκριση από πολλούς θετική!

Ας ενισχύσουμε την προσπάθεια γιατί τα ευρήματα θα  μένουν ες αεί!

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: www.filoimouseiouthermou.gr, όπου θα βρείτε σχετικό link (στην πάνω αριστερή πλευρά) που οδηγεί στην διαδικτυακή μας καμπάνια στο www.generosity.com. Κάθε ευρώ που θα κατατίθεται (μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας) θα πηγαίνει αποκλειστικά για την ΑΝΑΣΚΑΦΗ.

edi4liqsiv19rk2eujio

Εταιρεία Φίλων Μουσείου &
Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου
Θέρμο 3-8-2016