Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Δ.Σ της Εταιρείας σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 02-04/078/2020 πράξη:

  • Χριστόπουλος Γεώργιος – Πρόεδρος
  • Σκόνδρας Κων/νος – Αντιπρόεδρος
  • Ξύστρα Ελευθερία – Γενικός Γραμματέας
  • Αγγελόπουλος Φώτιος – Ταμίας
  • Παπαθανασίου Ανθή – Κοσμήτορας
  • Σύρρου Αγλαΐα – Μέλος
  • Βικάτου Ολυμπία – Μέλος ex officio